Privacy verklaring
1. Het belang van gegevensbescherming voor de Welzijnsvereniging Het Dak.

 

 

 

WELZIJNSVERENIGING HET DAK engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. WELZIJNSVERENIGING HET DAK houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Indien u contact opneemt met WELZIJNSVERENIGING HET DAK, verwerken wij uw naam en achternaam en uw contactgegevens. Indien u solliciteert voor een vacature van WELZIJNSVERENIGING HET DAK zullen wij ook uw CV verwerken. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u toe dat WELZIJNSVERENIGING HET DAK uw deze persoonsgegevens verwerkt.

 

Daarnaast zijn er  bewakingscamera’s op de locaties van WELZIJNSVERENIGING HET DAK voorzien. Wanneer op de camerabeelden natuurlijke personen te zien zijn, bevatten deze beelden ook persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing. U kan uitgebreide informatie over het gebruik van onze bewakingscamera’s terugvinden in de Camera Verklaring.

 

WELZIJNSVERENIGING HET DAK verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor volgende doeleinden:

  • Contactopnames
  • Werving en selectie, dit omvat:
    • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
    • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen WELZIJNSVERENIGING HET DAK;
    • Het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie.

Houd er wel rekening mee dat u medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens.

 

WELZIJNSVERENIGING HET DAK neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

 

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

 

WELZIJNSVERENIGING HET DAK erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. WELZIJNSVERENIGING HET DAK neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. WELZIJNSVERENIGING HET DAK geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt uw persoonsgegevens niet.

 

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan WELZIJNSVERENIGING HET DAK heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

 

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

 

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die WELZIJNSVERENIGING HET DAK verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres dak.dpo@knokke-heist.be