Referentiepersonen WZC O.L.V. Van Troost

algemeen nummer Sociale Dienst

Referentiepersoon dementie

WV Het Dak beschikt over referentiepersonen dementie. De taak van een referentiepersoon dementie bestaat er in het algemeen in om de levenskwaliteit voor bewoners met dementie en hun omgeving te bevorderen. Hoe beter de ziekte begrepen wordt, hoe beter we ons kunnen aanpassen aan de noden en behoeften van personen met dementie.

Contact referentiepersoon dementie
Referentiepersoon ...

*Uitleg over referentiepersoon ...

Contact referentiepersoon ...